Co, jeżeli nie spłacasz kredytu?

piątek, 17 marzec 2017 at 2:19 pm

Efektywność spłaty długoterminowego zobowiązania finansowego zmienia się na przestrzeni lat. Bardzo często dochodzi do sytuacji, w której dłużnik nie jest w stanie regulować terminowo rat kredytu gotówkowego lub innego rodzaju pożyczki. Co się dzieje w sytuacji, kiedy przestajesz spłacać kredyty i jakie narzędzia restrukturyzacji zadłużenia masz do dyspozycji?

Read More