Pojęcie kredytu bankowego

czwartek, 25 maj 2017 at 09:10 am

Kredyt bankowy jest umową jaka zostaje zawarta w formie pisemnej pomiędzy kredytobiorcą, a bankiem. Bank pełni funkcję kredytodawcy. Na tej mocy zobowiązuje się, że udostępni określoną sumę pieniędzy na określony cel i na określony czas. Kredytobiorca zaś zobowiązuje się, ze wykorzysta ten kredyt zgodnie z warunkami jakie zawarto w umowie o odda całą pożyczoną kwotę łącznie z odsetkami jakie zostały do niej naliczone. Bank otrzyma pieniądze, razem z odsetkami i prowizją. Biorąc pod uwagę powyższe stosunki pomiędzy kredytobiorcą i kredytodawcą można powiedzieć, że kredyt jest specyficznym rodzajem stosunków zobowiązaniowych. Cechami kredytu jest przede wszystkim zwrotność, odpłatność i celowość.

Read More