Czy kryzys powstaje przez kredyt?

wtorek, 04 lipiec 2017 at 11:41 am

Kryzysy finansowe we współczesnej gospodarce charakteryzują się cyklicznością. Z dużym prawdopodobieństwem można powiązać wszystkie kryzysy z rynkiem kredytowym, a przede wszystkim z różnymi nadużyciami przy nawiązywaniu współpracy między kredytodawcami, a kredytobiorcami. Czy kryzysy w przestrzeni makroekonomicznej powstają faktycznie przez kredyty?

Read More