Pojęcie kredytu bankowego

czwartek, 25 maj 2017 at 09:10 am

Kredyt bankowy jest umową jaka zostaje zawarta w formie pisemnej pomiędzy kredytobiorcą, a bankiem. Bank pełni funkcję kredytodawcy. Na tej mocy zobowiązuje się, że udostępni określoną sumę pieniędzy na określony cel i na określony czas. Kredytobiorca zaś zobowiązuje się, ze wykorzysta ten kredyt zgodnie z warunkami jakie zawarto w umowie o odda całą pożyczoną kwotę łącznie z odsetkami jakie zostały do niej naliczone. Bank otrzyma pieniądze, razem z odsetkami i prowizją. Biorąc pod uwagę powyższe stosunki pomiędzy kredytobiorcą i kredytodawcą można powiedzieć, że kredyt jest specyficznym rodzajem stosunków zobowiązaniowych. Cechami kredytu jest przede wszystkim zwrotność, odpłatność i celowość.

Kredyt gotówkowy – jak uniknąć problemów?

czwartek, 20 kwiecień 2017 at 11:38 am

Można śmiało stwierdzić, że kredyty gotówkowe to jedna z najpopularniejszych metod pożyczania pieniędzy przez banki. Jednak zanim skorzystamy z kuszącej oferty warto się kierować paroma, sprawdzonymi zasadami. Wejdź zobaczyć najlepszy kredyt gotówkowy kalkulator.

Jak bywa w przypadku każdej pożyczki z banku czy też instytucji parabankowej trzeba ją spłacić. Oddanie sumy nic nie da, trzeba także zapłacić dodatkowe oprocentowanie. Za każdy kredyt są naliczane nie tylko odsetki w przypadku kiedy spóźnimy się ze spłaceniem raty kredytu, ale także jego całościowy koszt. Na koszt kredytu składa się też pewna suma jego ubezpieczenia. Żadna instytucja nie udzieli nam kredytu w ciemno, dlatego potrzebne jest zabezpieczenie. Podobnie jak w przypadku hipoteki musimy czymś zaręczyć, że będziemy w stanie spłacić kredyt. No i właśnie na tym polega to całe zabezpieczenie. Jak w tym drugim przypadku jest to mieszkanie tak w przypadku kredytu gotówkowego może to skutkować pobieranie z pensji zaległych rat. Jednak co tak naprawdę składa się na koszt kredytu?

Co, jeżeli nie spłacasz kredytu?

piątek, 17 marzec 2017 at 2:19 pm

Efektywność spłaty długoterminowego zobowiązania finansowego zmienia się na przestrzeni lat. Bardzo często dochodzi do sytuacji, w której dłużnik nie jest w stanie regulować terminowo rat kredytu gotówkowego lub innego rodzaju pożyczki. Co się dzieje w sytuacji, kiedy przestajesz spłacać kredyty i jakie narzędzia restrukturyzacji zadłużenia masz do dyspozycji?