« Kredyt gotówkowy – ja… | Strona domowa | Czy kryzys powstaje p… »

Pojęcie kredytu bankowego

czwartek, 25 maj 2017 at 09:10 am. Użyte znaczniki: , , , ,

Kredyt bankowy jest umową jaka zostaje zawarta w formie pisemnej pomiędzy kredytobiorcą, a bankiem. Bank pełni funkcję kredytodawcy. Na tej mocy zobowiązuje się, że udostępni określoną sumę pieniędzy na określony cel i na określony czas. Kredytobiorca zaś zobowiązuje się, ze wykorzysta ten kredyt zgodnie z warunkami jakie zawarto w umowie o odda całą pożyczoną kwotę łącznie z odsetkami jakie zostały do niej naliczone. Bank otrzyma pieniądze, razem z odsetkami i prowizją. Biorąc pod uwagę powyższe stosunki pomiędzy kredytobiorcą i kredytodawcą można powiedzieć, że kredyt jest specyficznym rodzajem stosunków zobowiązaniowych. Cechami kredytu jest przede wszystkim zwrotność, odpłatność i celowość.

Typy kredytów bankowych

Można wyróżnić kilka typów kredytów. Można wyróżnić kredyty dla podmiotów gospodarczych oraz kredyty dla osób fizycznych. Wśród kredytów gospodarczych możemy wyróżnić kredyty obrotowe i kredyty inwestycyjne, które udzielane są na sfinansowanie inwestycji. Kredyty obrotowe można podzielić na kredyty w rachunku bieżącym i kredyty w rachunku kredytowym. W tym drugim kredyt docelowy jest przeznaczony na operację jaka została określona w umowie, lub kredyt jest przeznaczony na pokrycie zobowiązań bieżących. W tym przypadku udziela się kredytu jako forma pomocy finansowe, kiedy jest brak środków pieniężnych. Wśród kredytów w rachunku bieżącym można wyróżnić jeszcze linię kredytową, która jest odnawialna lub nieodnawialna i kredyty sezonowe jakie udzielone są tym przedsiębiorstwom, które związane są z sezonowością.

Wśród kredytów dla osób fizycznych można wyróżnić kredyty mieszkaniowe. Można wymienić wśród kredytów mieszkaniowych kredyty hipoteczne oraz kredyty, których zabezpieczeniem jest co inne niż hipoteka. Kredyty konsumpcyjne to kolejne z typów kredytów jakie przeznaczone są dla osób fizycznych. Wśród kredytów konsumpcyjnych można wyróżnić kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, kredyty studenckie oraz kredyty w rachunkach oszczędnościowo- rozliczeniowych. Jeżeli chodzi o charakter kredytów mogą być one odnawialne lub nieodnawialne. Jeżeli są to kredyty odnawialne każda ich spłata zwiększa kwotę kredytu jaka została nam przyznana. Kwota ta jest ograniczona limitem jaki został przyznany przez kredytodawcę. W przypadku kredytów nieodnawialnych mogą być one wykorzystane tylko raz. Spłacając ich część kwota kredytu dostępna do wypłaty będzie się zmniejszała. Po spłaceniu kredytu nie można go odnowić. Chcąc kolejny raz mieć limit kredytowy trzeba skorzystać z kolejnego kredytu.