« Pojęcie kredytu banko… | Strona domowa | Szybkie pożyczki vs. … »

Czy kryzys powstaje przez kredyt?

wtorek, 04 lipiec 2017 at 11:41 am. Użyte znaczniki: , , , , , ,

Kryzysy finansowe we współczesnej gospodarce charakteryzują się cyklicznością. Z dużym prawdopodobieństwem można powiązać wszystkie kryzysy z rynkiem kredytowym, a przede wszystkim z różnymi nadużyciami przy nawiązywaniu współpracy między kredytodawcami, a kredytobiorcami. Czy kryzysy w przestrzeni makroekonomicznej powstają faktycznie przez kredyty?

W ostatnim kryzysie finansowym wyróżnia się przenoszenie ryzyka kredytowego nie tylko w obrębie banku inwestycyjnego, ale w przestrzeni międzynarodowej. Banki w Stanach Zjednoczonych udzielały kredytów hipotecznych na bazie niskiego oprocentowania ryzykownym klientom, a później zamieniały umowy w instrumenty rynku kapitałowego. Zamiana instrumentów dłużnych w papiery wartościowe to już zaawansowana inżynieria finansowa. Kredytobiorca, który otrzymywał bardzo tani kredyt na dom korzystał z pieniędzy i na początku spłacał raty bez problemu. Takie kredyty wiązały się najczęściej z promocyjnymi warunkami oraz z niskimi stopami procentowymi. Doradcy mieli jednak z dużym prawdopodobieństwem świadomość ryzyka późniejszej spłaty tak dużych kredytów, dlatego przeniesienie kredytów na międzynarodowy rynek kapitałowy to rozwiązanie niezbędne do zabezpieczenia własnych interesów. Spekulacja kredytowymi instrumentami na giełdach całego świata w końcu się skończyła, a podobne instrumenty okazały się w praktyce bezwartościowe. Kryzys finansowy rozpoczyna się zatem zawsze w skali mikro, a stopniowo przechodzi do strefy makroekonomicznej. W Polsce rynek kredytowy przetrwał podobne obciążenia ze względu na wartościowe regulacje. W kraju nie ma bowiem szansa na inwestowanie przez banki dużych kwot w ryzykowne instrumenty rynku kapitałowego. W największych bankach inwestycyjnych świata takich limitów nie ma.

Polityka monetarna ma również duży wpływ na rozbudzanie kryzysów. Chodzi o kształtowanie stóp procentowych. Przy niskich stopach procentowych kredyt gotówkowy i hipoteczny opłaca się bardziej (niższe raty miesięczne). Wraz ze wzrostem stóp procentowych sytuacja zadłużonych gospodarstw domowych ulega drastycznemu pogorszeniu. Wystarczy przejrzeć branżowe statystyki dla potwierdzenia. W takich warunkach kredytobiorca nie spłaca po prostu zobowiązania, bo nie jest w stanie. Monitorowanie polityki monetarnej, a także największych instytucji finansowych świata, głównie banków inwestycyjnych to dobry sposób na przewidywanie kryzysów, a także na ochronę własnych interesów. Im większa inflacja, tym poważniejsze ryzyko zwiększenia stóp procentowych i rat kredytów.