« Wkład własny, a lep… | Strona domowa | Kredyt gotówkowy –… »

Co, jeżeli nie spłacasz kredytu?

piątek, 17 marzec 2017 at 2:19 pm. Użyte znaczniki: , , , ,

Efektywność spłaty długoterminowego zobowiązania finansowego zmienia się na przestrzeni lat. Bardzo często dochodzi do sytuacji, w której dłużnik nie jest w stanie regulować terminowo rat kredytu gotówkowego lub innego rodzaju pożyczki. Co się dzieje w sytuacji, kiedy przestajesz spłacać kredyty i jakie narzędzia restrukturyzacji zadłużenia masz do dyspozycji?

Najczęściej kredytodawcy rozwiązują umowy kredytowe z dłużnikami, a następnie rozpoczynają procedurę windykacji należności. To naturalny proces. Dłużnik naraża się na przejęcie komornicze, na skomplikowane negocjacje, na odsetki karne, a w krytycznych sytuacjach następuje przejęcie majątku w postaci nieruchomości. Restrukturyzacja zadłużenia przyjmuje miękki i twardy charakter. Miękka restrukturyzacja to po prostu negocjacje z wierzycielami podejmowane na własną rękę. Jeżeli nie masz bardzo tragicznej sytuacji, ale po prostu wykazujesz czasowe problemy ze spłatą doprowadzisz bez problemu do podpisania aneksu do umowy kredytowej. Warto również ubiegać się o tzw. wakacje kredytowe, czyli o odroczenie spłaty rat kredytu, np. na kilka miesięcy. W okresie wakacji kredytowych odsetki rosną standardowo, dlatego pod względem ekonomicznym tak naprawdę nic nie zyskujesz. Wakacje kredytowe to jednak ulga i często podobna opcja występuje już podczas podpisywania standardowej umowy. Kolejny element restrukturyzacji zadłużenia to skorzystanie z tańszego kredytu na spłatę droższych zobowiązań. Refinansowanie kredytu to bardzo popularna praktyka, szczególnie w okresie niskich stóp procentowych.

Upadłość konsumencka jednym z najpoważniejszych narzędzi oddłużeniowych

Redukcja zadłużenia przyjmuje naturalnie bardziej zaawansowane formy, szczególnie wśród kredytobiorców w mocno kryzysowej sytuacji. Generowanie odsetek karnych prowadzi do prawdziwej ruiny, dlatego rozpatrzenie upadłości konsumenckiej przed sądem to jeden z najlepszych kierunków. Upadłość konsumencka prowadzi do wyprzedaży majątku dłużnika, do określenia planu spłaty zadłużenia, a po kilku latach do umorzenia (częściowego lub całościowego). Na początku zacznij jednak negocjacje od wydłużenia okresu spłaty zadłużenia. Dzięki wydłużeniu okresu spłaty kredytu uzyskujesz naturalnie mniejsze raty miesięczne. A to już znacznie mniejsze obciążenie dla budżetu gospodarstwa domowego.

Kredyty w walutach obcych, a kwestia restrukturyzacji zadłużenia

Niektóre problemy z zadłużeniem wynikają z posiadania kredytu w walucie obcej. Niekorzystne zmiany na międzynarodowym rynku walutowym prowadzą do podniesienia raty nawet dwu lub trzykrotnie. Trendy na walutach charakteryzują się dużą stałością, dlatego liczenie na zmianę warunków jest w większości absurdalne. Jeżeli odczuwasz podobne kłopoty koniecznie przejdź przez proces przewalutowania kredytu. Najlepiej bowiem spłacać zobowiązanie w walucie, w której zarabiasz. W innym przypadku nadmiernie ryzykujesz. Wahania na rynku walutowym to fakt. Wystarczy spojrzeć na notowania Forex. Bardziej ryzykowne techniki restrukturyzacji zadłużenia to wykorzystanie nowych kredytów na spłatę dotychczasowych, a także wykorzystanie potencjału firm oddłużeniowych.

Na zakończenie

Prowadzenie restrukturyzacji zadłużenia wymaga podstawowej wiedzy ekonomicznej oraz prawnej. Negocjacje z instytucjami finansowymi prowadź od razu po pojawieniu się kłopotów finansowych, ponieważ w przeciwnym wypadku możesz mieć do czynienia z rozwiązaniem umowy, co doprowadzi do drastycznego pogorszenia sytuacji gospodarstwa domowego. Po sprawdzone oferty wejdź na http://www.kredyty-gotowkowe.portalbankowy.info.